Professionals in de zorg werken vanuit een passie voor mensen. Dat was ook voor mij de reden om te kiezen voor de gezondheidszorg. Ik heb de gezondheidszorg de afgelopen 25 jaar, leren kennen vanuit verschillende invalshoeken, als fysiotherapeut, gezondheidswetenschapper, projectmanager en adviseur. Ik ken de zorg van ‘binnenuit’ en het blijft me boeien. Vandaar mijn focus op de gezondheidszorg en de mensen die hierin werken. Met de nadruk op gezondheid. Gezondheid als richting, maakt dat je kijkt naar de mogelijkheden, naar het perspectief. En dat kenmerkt ook mijn aanpak. Wat is er, waar wil je heen en wat kan ik daarin betekenen? Helder, duidelijk en betrouwbaar.

Herken je dit?
• Herken je het vak nog waarvoor je ooit hebt gekozen?
• Waar liggen jouw ambities, waarden en talenten? En vind je die nog voldoende terug in je leven en werk?
• Wil je je meer verbonden voelen met je werk?
• Wil je je werkplezier vergroten?
• Je wilt in jouw werksituatie de menselijke maat in het oog houden, maar hoe doe je dat?
• Met hoeveel energie kom jij ’s avonds thuis?

Veranderingen in de zorg
In de zorg vinden veel veranderingen plaats. De zorgvraag stijgt en de kosten moeten omlaag. Hierdoor is de aard van het werk veranderd en er moet meer door minder mensen worden gedaan. Zorgprofessionals moeten zich, naast hun vak, steeds meer bezighouden met regels en administratieve rompslomp.
Daarnaast hebben veel zorgprofessionals de neiging de zorg voor anderen, hun patiënten en hun thuisfront, boven de zorg voor zichzelf te stellen. Dit is nauw verweven met het werken in de gezondheidszorg.
Hierdoor kunnen zorgprofessionals het werken in de zorg steeds meer als een stressvolle bezigheid ervaren. De passie waarmee ze ooit voor hun vak hebben gekozen schuift steeds verder naar de achtergrond. Dit vraagt regelmatig stilstaan bij het eigen functioneren: wat gaat goed, wat kan beter en wat zou ik anders willen?

Coaching in de zorg
Werken als zorgprofessional vraagt veel van jou als professional èn als mens. Je verdient het om je gesteund te voelen in jezelf en in je werk. Coaching verbindt mensen met zichzelf. Door aandacht te geven aan wat er bij jou speelt en ruimte te maken voor reflectie, kan duidelijk worden wat voor jou, als mens en als professional, echt belangrijk is en welke keuzes je hebt. Deze duidelijkheid geeft je inzicht in het waarom van je handelen. Het is de basis voor effectiever functioneren. Het verbindt jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling, jouw professie en passie, met elkaar. En vanuit die verbinding kan verbinding met anderen ontstaan.