Ik heb meer dan vijfentwintig jaar ervaring in de gezondheidszorg, als fysiotherapeut, gezondheidswetenschapper, adviseur en projectmanager. De gezondheidszorg heeft mijn interesse. Het doet ertoe. Het gaat om mensen en hun gezondheid. Met de nadruk op gezondheid in brede zin. Gezondheid als richting, maakt dat je kijkt naar de mogelijkheden, naar het perspectief hoe jij een betekenisvol leven kunt leiden, met aandacht voor veerkracht en regie.
Gedurende mijn loopbaan verschoof het mensgerichte aspect echter steeds meer naar de achtergrond. En dat was nu juist waarom ik, als mensen-mens, ooit gekozen had voor de gezondheidszorg. Het roer ging om. Met als uitkomst dat ik in 2014 mijn praktijk voor coaching ben gestart en weer energie krijg van wat ik doe en weer in mijn eigen kracht sta!

‘Voor mij start het met vertrouwen, in jezelf en in de ander, in het nu en in de toekomst’

Ontwikkeling is wat mij drijft. Ik ga op zoek naar het nieuwe en behoud daarbij waar mogelijk het goede en het vertrouwde. Het nieuwe waren de verschillende geaccrediteerde en gecertificeerde coachopleidingen bij diverse instituten, onder andere op het gebied van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en systemisch coachen. Het goede en het vertrouwde was mijn fysiotherapeutische achtergrond. Deze heb ik met elkaar leren verbinden in Body & Mind Language (BML). Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik combineer gesproken taal en lichaamstaal op effectieve wijze met elkaar. Lichaamstaal is onze meest directe bron van ervaringen, waarbij taal ons de mogelijkheid biedt betekenis te geven aan wat ons lichaam ervaart.
Mijn stijl is pragmatisch, uitnodigend, vriendelijk confronterend en oplossingsgericht. Ik weet complexe problemen helder te maken en tot de kern terug te brengen. Vanuit de kern kom je snel tot resultaat.
En hoe ik dat doe? Met een open blik, betrokken en betrouwbaar. Professioneel, positief en prikkelend. Eerlijk en enthousiast.

Opleidingen

 • Body & Mind Language opleiding Trainer (deel III) effectief werken met lichaamstaal en gesproken taal, Body & Mind Language instituut- Jos Dolstra, IJsselstein (SNRO gecertificeerd)
 • Masterclass angst, verslaving en depressie, BMLi, Jos Dolstra
 • Familiewijsheid mobiliseren in lastige tijden, hoe doe je dat? Europees instituut, Kitlyn Tjin A Djie
 • Themadag BML en jouw stem, BMLi, Diana van der Bent
 • Themadag BML en intimiteit, BMLi, Georgina Haug
 • Body & Mind Language opleiding Coach (deel I en II) effectief werken met lichaamstaal en gesproken taal, Body & Mind Language instituut- Jos Dolstra, IJsselstein (SNRO gecertificeerd)
 • Masterclass kind en trauma, osteopathie en psychotherapie, Sarah Weismüller trauma psycholoog
 • Kennisreeks trauma- gevolgen en herstel, Interakt, centrum voor meergenerationele psychotraumatologie, Tiel
 • Masterclass Coachen op het niveau van persoonlijkheid en ziel, BMLi, Jos Dolstra
 • Coachen vanuit groepsdynamisch perspectief, Europees Instituut, W. Goossens
 • Masterclass Systemisch Coachen, Van Kempen Impuls, Amersfoort
 • Opleiding tot Master coach, Europees Instituut De Baak, Driebergen (St!R erkenning)
 • Opleiding Coaching Basics Europees Instituut De Baak, Driebergen (gecertificeerd European Quality Award (EQA))
 • NLP Practitioner opleiding, Itan NLP opleidingen, Zwolle (gecertificeerd ABNLP)
 • Leergang Bedrijfskunde, IBO
 • Diverse cursussen op het gebied van projectmanagement, Twijnstra en Gudde
 • Gezondheidswetenschappen, Universiteit Maastricht
 • Fysiotherapie, Akademie voor Fysiotherapie, Leeuwarden

Voor meer informatie over mijn opleidingen en ervaring kun je terecht op mijn LinkedIn profiel

Kwaliteitskeurmerk

Ik ben geregistreerd als erkend coach volgens de criteria van de Stichting Registratie (StiR). StiR is een onafhankelijk register voor beroepsbeoefenaren op het gebied van coaching en begeleiding en daarmee een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk

Gedragscode
Ik hanteer de Gedragscode voor professioneel begeleiders van de StiR

Vertrouwen en verbinden
Voor mij start het met vertrouwen, in jezelf en in de ander, in het nu en in de toekomst. Dan kunnen er mooie dingen gebeuren, kom je tot heldere inzichten. En ontstaat er een spiraal van verbinding, transparantie, ontwikkeling en zie je veel kleurige mogelijkheden, zoals verbeeldt in dit logo.