Wat is intervisie?
Intervisie is een collegiaal groepstraject, waarbij deelnemers onder leiding van een coach, reflecteren op het eigen handelen en denken. Het gaat om het onderzoeken van lastige situaties, dillema’s, zogenaamde ‘blinde vlekken’, etc. Doordat een groep collega’s samen aan deze thema’s werkt, wordt het eigen leervermogen vergroot en wordt gestimuleerd dat medewerkers het maximale uit zichzelf en uit elkaar halen.
Als coach zit ik zelf in een intervisie groep en ervaar het leren van en met elkaar aan de hand van casuïstiek als zeer inspirerend en praktisch. De nieuw opgedane inzichten kan ik namelijk direct weer toepassen in de praktijk en verbetert de kwaliteit van mijn coaching. En het vergroot mijn werkplezier.

Mijn uitgangspunt is in een veilige sfeer intervisiegroepen te begeleiden naar zelfstandigheid in het leren van en met elkaar. Zodat een netwerk kan ontstaan waarin collega’s vanuit persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid elkaar op professionele wijze ondersteunen.